Edvard Andersen, norsk sjøoffiser, født i Vanse. Han var en av de dristigste og dyktigste forsvarere av kysten og skipsfarten sørpå under den engelske blokade i årene etter 1807. Dødelig såret i kamp utenfor Mandal 28. juli 1809.