Edvard Bull d.e.

Anon. begrenset

Edvard, d.e. Bull, norsk historiker og politiker, sønn av Edvard Isak Hambro B. Universitetsstipendiat 1910, dosent 1913, professor 1917. Dr.philos. 1912 på avhandlingen Folk og kirke i middelalderen. Som historiker var Bull den fremste og mest typiske representant i Norge for den dialektisk-materialistiske historieoppfatning, men i sin interesse for de grunnleggende livsvilkår var han inspirert ikke bare av marxismen, men også av Karl Lamprecht og Werner Sombart. Bull arbeidet særlig med norsk middelalderhistorie. I sin doktoravhandling søkte han å vise at kristendommens betydning for det norske folk i middelalderen var langt mindre enn for de andre germanske folkene. 1914–18 utkom Akers historie, 1922–27 Kristianias historie 1–2, verker som gjør ham til en banebrytende lokalhistoriker, idet han søkte å innordne lokalhistorien under et rikshistorisk synspunkt. 1920 utgav han Leding, som kanskje er hans betydeligste verk. Her behandlet han viktige sider av norsk militær- og finansforvaltning i middelalderen. Rundt 1930 var Bull hovedredaktør for Det norske folks liv og historie, hvor økonomisk og sosial historie fikk langt bredere plass enn i tidligere oversiktsverker. Han skrev selv 2. bd. (1931). Bulls produksjon var meget omfattende, og innbefattet bl.a. mange artikler til Historisk tidsskrift. Han var fra 1915 medredaktør av tidsskriftet St. Hallvard, og fra 1921 medredaktør av Norsk Biografisk Leksikon.

Som politiker tilhørte Edvard Bull Det norske Arbeiderpartis venstre fløy. I 1918 ble han redaktør for partiets tidsskrift Det tyvende aarhundrede. Ved partisamlingen 1927 ble han valgt til en av det forente arbeiderpartis viseformenn, og øvde siden stor innflytelse på partiets politikk. Han var utenriksminister i Hornsruds regjering januar–februar 1928, og forfattet tiltredelseserklæringen, som regjeringen ble felt på. Her skrev Bull bl.a. at regjeringen hadde “til hensikt i alle sine handlinger å la seg lede av hensynet til arbeiderklassens og hele det arbeidende folks interesser og til å lette og forberede overgangen til et sosialistisk samfunn”. Bull hadde en ledende andel i den radikalisering av Arbeiderpartiets program som ble foretatt på landsmøtet 1930, og som antas å ha influert på resultatet av stortingsvalget samme år. Også en brosjyre, Kommunisme og religion, som han hadde utgitt 1923, var i forgrunnen under valgkampen.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.