Edmund, mannsnavn av gleng. Eadmund, som svarer til norrønt Auðmundr, hvor første stavelse, norrønt auðr, betyr 'rikdom', og annen stavelse, mundr, 'gave, festgave'. En tidlig variant i Norge var Jetmund. Navnedag 16. november.