Edgar Savisaar, estisk politiker. Verv i kommunistpartiet under sovjetstyret, visestatsminister og sjef for statsplankommisjonen i Estland 1989–90. Statsminister 1990–92 og en kort periode 2003, innenriksminister i 1995. Borgermester i Tallinn fra 2001.