Edertalsperre, oppdemmet vannmagasin i Tyskland, Hessen, i elven Eder, 12 km2, 202 mill. m3 vann, 47 m høy. Edertalsperre gir elektrisk kraft (20 MW) og brukes dessuten til regulering av vannstanden i Weser og Mittellandkanal. Edertalsperre ble bygget i årene 1908-1914.