Eddystone, rev med berømt fyrtårn i Engelske kanal, sørvest for Plymouth. Det første fyrtårn ble oppført 1696–1700; det nåværende, det fjerde i rekken, er 41 meter høyt, og fyret har en lysvidde på 24 nautiske mil.