ECLAC, FNs økonomiske kommisjon for Latin-Amerika og Karibia. Opprettet 1948, en av de fire regionale underavdelingene til FNs økonomiske og sosiale råd (ECOSOC). Hovedoppgaven er å samordne den økonomiske politikken med sikte på økonomisk utvikling i Latin-Amerika. Kommisjonen har sekretariat i Santiago, Chile.