Echinodermata er en rekke av marine, virvelløse dyr, som deles i fem klasser. Se pigghuder.