Norsk forening for risiko- og pålitelighetsanalyse (ESRA Norge) ble stiftet ved konstituerende årsmøte 26. mai 1994 hos Norsk Hydro, Vækerø. ESRA Norge er norsk avdeling av European Safety and Reliability Association. ESRA Norge er en ideell forening, som arbeider for utvikling av fagområdet risiko- og pålitelighetsanalyse. ESRA Norge feiret 20 års jubileum i juni 2014.