ESP, forkortelse for ekstrasensorisk persepsjon (Extra Sensory Perceprion), overføring av informasjon som tenkes å finne sted uavhengig av de kjente sanser, slik som ved tankelesning (telepati) eller psykokinese (evnen til å bevege gjenstander eller få ting til å skje uten fysiske virkemidler). Til ESP regnes gjerne også evnen til å oppfatte fjerne hendelser (klarsyn, clairvoyance, "mentalt fjernsyn"), fremtidige hendelser (prekognisjon) eller fortidige hendelser (retrokognisjon). Tilfeller av ESP blir ofte rapportert, men viser seg vanskelig å etterprøve. Det er blitt gjort tallrike forsøk på å studere ESP ved eksperimentelle metoder, med varierende resultater, og det savnes sikker dokumentasjon av slike fenomeners eksistens og forklaring. Se også parapsykologi.