Den europeiske romkonferanse, opprettet 1966 etter ønske fra ELDOs råd for å samordne og trekke opp retningslinjer for det fremtidige europeiske romsamarbeid. ESC spilte en viktig rolle for opprettelsen av ESA.