Experimental Prototype COmmunity of Tomorrow, temapark ved Lake Buena Vista sørvest for Orlando, Florida, USA, i tilknytning til Disney World; åpnet 1982. Parken er bygd opp omkring to hovedtemaer: Future World, en teknologiutstilling som søker å vise hvordan fremtidens kommunikasjoner, energiforsyning, produksjon m.m. vil kunne bli, og World Showcase, som består av nasjonale utstillinger fra 11 forskjellige land (deriblant Norge), med bygningsmodeller, serveringssteder og andre attraksjoner.