EOSAT, amerikansk selskap som i 1984 tok over operasjonen av jordobservasjonssatellittene i Landsatserien.