ENTSO-E

ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) med sekretariat i Brussel, Belgia. Den tidligere nordiske organisasjonen Nordel, som var organ for systemansvarlige nettselskaper i Sverige, Danmark, Norge, Finland og Island ble avviklet i 2009, men alle driftsoppgaver ble overført til Entso-E, som er en tilsvarende organisasjon for alle de europeiske landene.

Faktaboks

Også kjent som

NordEl

Det er de systemansvarlige nettselskapene i de enkelte land som er medlemmer. I Norge er det Statnett SF som har systemansvaret i kraftsystemet. Formålet med organisasjonens arbeid er å skape forutsetninger for, og videreutvikle en effektiv harmonisering av det nordiske og europeiske kraftmarkedet. En stor del av arbeidet i organisasjonen utføres av komiteer og arbeidsgrupper.

Kraftsamarbeidet i Norden har lenge gått i retning av økt vektlegging på utbygging og optimal bruk av utvekslingsforbindelsene over landegrensene, og utnyttelse av det totale kraftsystemet gjennom et felles kraftmarked (se kraftutveksling med utlandet og Nord Pool). Arbeidet i tidligere Nordel har bidratt mye til utveksling av informasjon og kunnskap, til å få bygd kraftutvekslingsledninger mellom landene og til utveksling av kraft mellom systemer med ulike produksjonsformer til gjensidig økonomisk og praktisk fordel.

Produksjon av elektrisk energi i de enkelte land er basert på ulike energikilder (se tabell under som gjelder Norden). Gevinsten ved krafthandel mellom landene bygger nettopp på denne ulikheten. Ulikheter i landenes forbruksmønstre medfører også fordeler ved kraftutveksling; bl.a. brukes elektrisitet enda i stor grad også til husoppvarming i Norge, mens de andre nordiske land har kommet lengre i utbyggingen av parallelle distribusjonssystemer med varmtvann til dette formålet (fjernvarme). Gode reguleringsmuligheter i det norske vannkraftsystemet representerer et verdifullt innslag i denne samhandelen, ikke bare i nordisk men også i europeisk sammenheng.

Overføringsevnen på ledningsforbindelsene over grensene er i 2005:

Norge–Sverige ca. 3200–3600 MW

Norge–Danmark ca. 1000 MW

Norge–Finland ca. 120 MW

Norge–Russland ca. 50 MW

Sverige–Danmark (Jylland) ca. 610 MW

Sverige–Danmark (Sjælland) 1350–1750 MW

Sverige–Finland ca. 1650–2050 MW

Norge-Nederland (NorNed-kabelen) ca. 700 MW

Dessuten er det kabelforbindelser fra Danmark og Sverige til Tyskland, fra Sverige til Polen, fra Finland til Russland og fra Finland til Estland. Det har vært planlagt ytterligere forbindelser mellom Norden og Europa, en del av disse prosjektene har imidlertid ikke blitt realisert. Statnett planlegger to nye kabelforbindelser til Tyskland og Storbritannia, hver på 1.400 MW, og planlagt idriftsettelse i 2018 henholdsvis 2020. Søknad om ble sendt inn i mai 2013.

Kraftutvekslingen varierer sterkt fra år til år, avhengig av vanntilgangen til vannkraftstasjonene, særlig i Norge og Sverige. I Norge har det imidlertid ikke blitt bygd vesentlig ny produksjonskapasitet de siste 15 årene, og Norge er derfor avhengig av å importere kraft i et år med normal temperatur og nedbør. Importen til Norge var f.eks. særlig stor i 2003 på grunn av relativt lave temperaturer og svært lite nedbør i Norge. Det var da svært lite å gå på før det hadde oppstått en kraftkrise, rett og slett fordi importkapasiteten ikke var tilstrekkelig for å dekke opp for produksjonssvikten i Norge. Fra sommeren 2003 bedret denne situasjonen seg gradvis, og en svært mild og våt vinter 2004/2005 var med på å snu kraftflyten slik at norsk vannkraft da ble eksportert gjennom de samme overføringsledningene.

Elektrisitetsproduksjon i Norden

Danmark Finland Island Norge Sverige Nordel
Total produksjon 2004 38 377 81 920 8 621 110 545 148 484 387 947
Vannkraft 26 14 726 7 132 109 280 59 529 190 693
Kjernekraft 21 779 75 039 96 818
Annen varmekraft 29 050 34 173 5 582 5 284 69 094
Annen fornybar kraft 9 301 11 242 1 484 683 8 632 31 342

Elektrisitetsforbruk i Norden

Danmark Finland Island Norge Sverige Nordel
Totalt forbruk 2004 35 502 89 917 8 621 122 040 146 446 399 526
Forbruk per innbygger (kWh) 6 574 16 715 28 737 26 530 16 272 16 307

Alle tall (unntatt forbruk per innbygger) er oppgitt i GWh (1 GWh = 1 million kWh)

Kilde: Nordel: Årsstatistikk 2004

Utveksling av elektrisitet mellom de nordiske landene 2004

Danmark Finland Norge Sverige Nordel
Antall GWh importert fra de nordiske land 8 768 12 218 15 335 15 586 51 907
Antall GWh eksportert til de nordiske land 11 643 7 221 3 840 17 624 40 328
Nettoimport -2 875 4 997 11 495 -2 038 11 579

Kilde: Nordel: Årsstatistikk 2004

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg