EDIFACT, en internasjonal elektronisk dokumentstandard for forretningsdokumenter. Se EDI.