EDB Business Partner ASA, tidligere norsk dataselskap, fra 2010 fusjonert med ErgoGroup i selskapet EDB ErgoGroup ASA .