EBCDIC, tegnkodesystem med 256 tegn (åtte biter) som brukes på IBMs mini- og stormaskiner. EBCDIC er ikke kompatibelt med ASCI, og konverteringsrutinene er vanskelige.