EATCHIP, europeisk harmoniserings- og integrasjonsprogram som skal utvikle, tilrettelegge og gjennomføre en fullverdig koordinering av 32 europeiske lands nasjonale lufttrafikktjenester med felles systemkommunikasjon og lufttrafikktjeneste. Implementeringsfasen strakte seg fra 1995 til 2000. EATCHIP ble initiert av ECAC (European Civil Aviation Conference) i 1988.