Dysta, elv som danner grensen mellom Nes i Akershus og Sør-Odal i Hedmark.