Fuglefaunaen på Kiribati er artsfattig og består vesentlig av sjøfugler. Småtropikkfugl, rødfot- og brunsule, storfregattfugl og 7 ternearter finnes her. Noen vadefugler, blant annet sandløper, steinvender og de to vandresnipene er årvisse vintergjester.