Dyreliv på Grønland

Isbjørn spiser i hovedsak sel.
Av /NTNU.
Lisens: CC BY 2.0
Hvithvalen kan nikke og riste på hodet.

Artikkelstart

Grønland har åtte landpattedyr: rein, moskusfe, isbjørn, polarulv, polarrev, røyskatt, polarhare og halsbåndlemen. Reinen, som opprinnelig var vidt utbredt og tallrik, er gått sterkt tilbake, sannsynligvis grunnet overbeiting og lengre perioder med ugunstig vinterklima. Den er forsvunnet på nord- og østkysten, men finnes ennå hist og her i innlandsstrøkene. Moskusfeet holder til på det nordøstlige Grønland, og er fremdeles meget tallrik enkelte steder. Isbjørnen forekommer rundt hele Grønland, men er forholdsvis sjelden i sør og lengst i nord. Også polarreven (hvit- og blårev) finnes rundt hele Grønland. Blåreven synes stort sett å være konsentrert ved fuglefjellene, og bestanden varierer lite, mens hvitreven (lemenreven) følger lemenen i dens syklus. Polarharen er mest tallrik på Nordgrønland. I motsetning til vår norske hare kan den opptre i flokker på flere hundre dyr.

Mer enn 225 fuglearter er observert på Grønland. Av disse er i overkant av 50 funnet hekkende, hvorav 28 er delvis trekkfugler. Av de resterende 23 er det noen få landfugler, blant annet grønlandsrype, snøugle, jaktfalk (grønlandsfalk), ravn og snøspurv. De øvrige er svømmefugler, som havelle, gråmåke, krykkje, lomvi, teist og alkekonge.

Havet rundt Grønland yrer av plankton og virvelløse dyr og gir næring til en rik fauna. Periodevis forekommer store mengder reker. Seks selarter finnes her: hvalross, blåsel, klappmyss, grønlandssel, ringsel og steinkobbe. Av hvaler forekommer minst ti tannhvaler og seks bardehvaler, men bare narhval, hvithval og grønlandshval oppholder seg hele året ved Grønlands kyster. De øvrige er sommergjester fra Atlanterhavet. Grønlandshvalen, som engang fantes i store mengder, ble nesten utryddet og er nå en sjeldenhet. Av fisk finnes cirka 100 arter; de viktigste er torsk, kveite, lodde (angmagset) og håkjerring, samt sjørøye, som går opp i elver og vann for å gyte.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg