Dyreliv i Storbritannia

Cervus nippon, sikahjort. Foto fra: Jægersborg Dyrehave

Orrfuglhannene samles om våren på bestemte lekeplasser på islagte tjern og myrer, hvor de spiller i april og mai.

Hvis buormen føler seg truet, kan den spille død. Den inntar da en unaturlig posisjon. Her ligger en på ryggen, så undersiden synes.

Av /Artsdatabanken.
Lisens: CC BY SA 3.0

Artikkelstart

Faunaen i Storbritannia er gjennomgående artsfattigere enn på kontinentet. Pattedyrene omfatter 53 arter. I tillegg er bjørn, ulv, villsvin og bever uttryddet i historisk tid. En del arter er satt ut eller er rømt fra fangenskap. Noen av disse har begrenset utbredelse (kenguruarten rødnakkewallaby, beverrotte, sikahjort, muntjak med flere), mens andre, for eksempel dåhjort, er vanlige. Det amerikanske gråekornet har fortrengt vanlig ekorn over store deler av England.

Pinnsvin, moldvarp, mange gnagere, sørhare, kanin, rev, røyskatt, snømus og grevling er vanlige over nesten hele Storbritannia. Ilder er begrenset til Wales og hasselmus til det sørlige England. Villkatt og hare lever bare i Skottland. De største bestandene av hjort, rådyr, mår, oter og ekorn finnes også i nord. Havert og steinkobbe er vanlige langs det meste av kysten.

Nær 600 fuglearter er observert i Storbritannia (flere enn i noe annet europeisk land). Minst 210 hekker årvisst, 30 har hekket eller hekker sporadisk og 60 er vanlige trekk- eller vintergjester. Det store antall sjeldne arter som observeres, kan blant annet tilskrives øyenes gunstige beliggenhet som «nødhavner» for fugler på villstrå under trekket, og at «fuglekikking» er en utbredt og meget populær hobby. Nordamerikanske fugler (ender, vadere, måker og spurvefugler) observeres årlig, blant annet på kjente fuglesteder som Fair Isle mellom Shetland og Orknøyene.

Storfugl døde ut i 1785, men er gjeninnført til Skottland fra Skandinavia. Fjellrype lever bare i Skottland, skotsk lirype (blir ikke hvit om vinteren) og orrfugl finnes også i Nord-England og Wales. Storbritannia har bare én endemisk art, skottekorsnebb, men mange fugler har utviklet egne underarter. En del andefugler og fasaner er innført.

Storbritannia har samme krypdyrarter som Norge, med markfirfisle i tillegg, men både den og slettsnok er sjeldne. Huggorm og buorm er vanlige nord til Skottland. Amfibiefaunaen omfatter åtte arter hvorav to er innført. Mer enn 20 000 insektarter og 600 edderkopper er registrert.

Havet er forholdsvis rikt på fisk. Det forekommer 50 arter ferskvannsfisk i elver og innsjøer, blant annet gjedde, abbor, ål og karpefisker. Elvene i det sørlige Skottland er rike på laks og ørret.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg