Dyreliv i Romania

Ilderen er utbredt over store deler av Europa helt til Uralfjellene
Av .
Lisens: CC BY SA 2.0
Måren lever av ekorn, smågnagere, hare, fugl, egg, åtsler og litt bær.
Av .
Rørdrum.
rørdrum
Av /iStock.

Romania har et meget rikt og variert dyreliv med blanding av typisk europeisk fauna og steppearter som gullsjakal, marmor-, steppe- eller tigerilder, samt hamstere. Bjørnebestanden er fortsatt betydelig, dessuten finnes ulv, gaupe og villkatt. Rødrev, grevling, mår, husmår, røyskatt og snømus er vanlige, oter betraktes som sårbar og europeisk mink direkte utryddelsestruet. Listen over sårbare arter omfatter også jordekornene sisel og perleekorn, hagesyvsover og mange flaggermusarter. Ekorn og sørhare har stor utbredelse. I alt 84 pattedyrarter er funnet i Romania.

Mer enn 250 fuglearter hekker årvisst, og ytterligere 140 opptrer på trekk eller streif. Fuglefaunaen er mellomeuropeisk med rikt innslag av arter fra middelhavsområdet, for eksempel åtselgribb, brakksvale, styltløper og bieter. Dessuten mange østlige arter som rustand, syriaspett og rosenstær. Også en del nordlige fugler, blant annet boltit, skogsnipe og slagugle, hekker i Romania. Alle europeiske spettearter kan påtreffes i Transilvania, dessuten storfugl og jerpe.

Donau-deltaet, med krøllpelikan, dvergskarv, rørdrumer og hegrer, bronseibis, andefugler og rikser, er et av Europas viktigste våtmarksområder. Enorme mengder gjess overvintrer, blant annet rødhalsgås, tundragås og den sjeldne dverggåsen som hekker i Finnmark.

22 krypdyrarter, blant annet sumpskilpadde og to landskilpadder. I tillegg til buorm, rute- og leopardsnok finnes både huggorm, enghuggorm og sandviper. 19 amfibiearter, blant annet fargerike arter som gulbuket og rødbuket klokkefrosk og ildsalamander. I elvene forekommer mange karpefisker. Stør og beluga lever i Svartehavet, men vandrer opp i Donau for å gyte.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg