Den store likheten mellom finsk, svensk og norsk fauna har sammenheng med historiske (innvandring etter istiden) og geografiske forhold. Mange arter har sammenhengende utbredelse gjennom det nordlige Skandinavia.

Villreinen var tidligere vanlig over større deler av Finland, men er nå utryddet. Også beveren ble utryddet, men er gjeninnført og bestanden øker. Virginiahjort, villsvin, mink og bisamrotte er innført i nyere tid. Sibirske arter som flygeekorn og mårhund har sin vestgrense i Finland (mårhunden sprer seg fortsatt vestover og har nådd Finnmark). Bjørn, jerv, ulv og gaupe er blitt sjeldne, men rødrev, røyskatt og snømus er vanlige over hele landet. Grevling og ilder finnes i sør. Elg er vanlig; rådyr og hjort har begrenset utbredelse. Pattedyrfaunaen for øvrig omfatter pinnsvin og moldvarp (i sør), 6 arter spissmus, 2 harer, 7 flaggermus og 22 gnagere. Isolerte bestander av havert (gråsel) og ringsel lever i Bottenviken. Ringselen forekommer også i innsjøen Saimaa, hvor den vandret inn mens det var forbindelse mellom Kvitsjøen og Østersjøen.

Alle norske amfibier og krypdyr, med unntak av slettsnok, finnes i Finland. De viktigste ferskvannsfiskene er gjedde, abbor, sik, laks og røye. Finland har dessuten noen karpefisker og sik-arter som ikke er kjent fra Norge. Til tross for pest er krepsebestanden fortsatt betydelig.

Mer enn 350 fuglearter er observert i Finland, av disse hekker ca. 230. I de store skogene lever bl.a. storfugl, orrfugl, jerpe, ugler og spetter. I sørøst forekommer flere «varmekjære» arter som nattergal og gulsanger. Blåstjert, østsanger, busksanger og sibirspurv er østlige arter som utvider sitt utbredelsesområde mot vest.

Ålandsøyene har rikt fugleliv med mange hekkende andefugler, alke og teist.

Les mer om Finlands geografi og Planteliv i Finland.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.