Dynamo, russisk idrettsorganisasjon med hovedsete i Moskva, stiftet 1923 i Sovjetunionen på initiativ av Feliks Dzerzjinskij, som organiserte det hemmelige politiske politi etter revolusjonen 1917. Dynamo var opprinnelig en organisasjon for fysisk trening av personale i sikkerhetstjenesten. Den har mange idrettsgrener på programmet og har hatt mange kjente utøvere som medlemmer, bl.a. over ett hundre olympiske mestere, men er mest kjent for sine fotballavdelinger i tidligere sovjetiske byer.