Duy, mannsnavn, av vietnamesisk 'integritet, dyd'.