Dune-funnet, arkeologisk middelalderfunn på Gotland. Skatten dateres fra 1000-tallet til midten av 1300-tallet og ble påtruffet 1881 under grøftegraving ved Dune i Dalheim på Gotland. Det består av 7 sølvskjeer, 9 dekorerte sølvskåler, halskjeder av gull og sølv, hengesmykker, ringer, beltebeslag, spenner m.m., i alt 121 gjenstander. Skatten, som opprinnelig lå i et treskrin, har sannsynligvis tilhørt en velhavende bonde- eller handelsslekt på Gotland; alt taler for at den ble gravd ned under danskenes krigstog til øya 1361. Den gir et ypperlig bilde av senmiddelalderens kunsthåndverk på Gotland, forteller både om dets høye standard og den sterke internasjonale påvirkning det var gjenstand for. Skatten finnes nå på det historiske museet i Stockholm.