Duncan 2, konge 1093–94, sønn av Malcolm 3 og sønnesønn av Duncan 1.