Dukas, bysantinsk slekt som fra 800-tallet spilte en fremtredende rolle i riket. Konstantin Dukas (ca. 1006–1067) var keiser fra 1059 (Konstantin 10), og ble etterfulgt av sønnen Mikael 7 Dukas (ca. 1050–ca. 1090), som var keiser to ganger (1067–68 og 1071–78). Et annet medlem av slekten, Alexios Dukas, var gift med keiser Alexios 3s datter og var selv keiser i noen måneder 1204 (Alexios 5 «Murzuflos», 'han med de sammenvokste øyenbryn'), men måtte flykte sammen med svigerfaren da korsfarerne inntok Konstantinopel. Svigerfaren lot øynene stikke ut på ham, og senere ble han tatt til fange av korsfarerne, som lot ham drepe. Til slekten hører også historikeren Dukas (ca. 1400–ca. 1470), som skildret den tyrkiske erobring frem til Konstantinopels og Trapezunts fall 1453 og 1461.