Dugnadsveien, populærbetegnelse på et 26 km langt veistykke i Nordland fylke, fra Misvær i Bodø (tidligere Skjerstad) kommune til Medby nederst i Saltdal i Saltdal kommune. Veien har fått navnet fordi misværingene bygde veien på dugnad 1959 da de ikke fikk offentlig bevilgning. Høyeste punkt ca. 500 moh. Veien er nå del av Fv. 812 (Saltstraumen-Misvær-Medby).