Dueodde fyr på Bornholm, Danmark ble tatt i bruk 15. august 1962, og markerte Farvandsvæsenets 400-års jubileum samme år. Det erstattet Dueodde Nord Fyr og Dueodde Syd Fyr; begge fra 1880. Dueodde fyr er tegnet av arkitektene Valentin & Holmelin og er formet som et sekskantet tårn av jernbetong. Formen minner om en blyant. Tårnet har et fundament bestående av 19 jernbetongpæler som står 14 meter ned i bakken. Den innvendige trappen har 196 trinn, og utsiktsplattformen som er tilgjengelig for publikum, ligger 40 meter over havet. Fyret er åpent for publikum mai - september. Den øverste plattformen befinner seg 45 meter over havet, og lampen står 48,5 meter over havet. Rekkevidden er 19 sjømil, omlag 35 kilometer. Fyrlinsen, som stammer fra 1886 og således er gjenbruk fra et annet fyr, har et roterende prismesystem som forsterker lampen (1000W) 200 ganger. Fyret blinker hvitt 3 ganger hvert 10. sekund.