Vidt forgrenet slekt med utbredelse i Skåne, Sjælland og Jylland. Slektens eldste kjente mann er ridder Anders Nielsen, nevnt 1267–85. Ridder Jens Due (død ca. 1420) var høvedsmann på Helsingborg slott 1396, og fikk Nyköping slott som len 1419. De ulike grener av slekten har også brukt familienavnene Dyre, Glob, Has, Lunge og Vispe. Den lengstlevende gren døde ut 1558.