En slekt som har tatt sitt navn etter bygda Duved i Jämtland, ca. 10 km vest for Åre. Ole Larsen Due (1696–1755), koffardikaptein og høker i Trondheim, forlot som mange jemter Jämtland etter at landskapet var blitt svensk. Hans sønnesønn, skipsreder og konsul Carsten Schjødt Due (1762–1809), var far til bl.a. tollinspektør i Kristiansand Oluf Christian Due (1794–1873), diplomaten, statsminister Frederik Gottschalck Haxthausen Due (1796–1873) og overtollbetjent i Lillesand Carsten Schjødt Due (1799–1868). O.C. Due var far til arkitekt Paul Due (1835–1919). F.G.H. Due var far til diplomaten Frederik Georg Knut Due (1833–1906), hvis datter var Alethe Olga Julie Marie Due, eier av Oakhill i Rygge, Østfold. C.S. Due d.y. var farfar til børskommissær Reidar Due (1862–1953), hvis sønn, banksjef Eilif Due (1893–1964) var far til fylkesmann Reidar Due (f. 1922), eier av Mo gård ved Levanger.