En slekt som stammer fra Paul Due, kjøpmann i Christiania. Hans sønn Jens Hansteen Due (1724–1814) eide gårdene Rive og Fangø søndre i Aremark.