Dryobalanops, planteslekt i familien Dipterocarpaceae, 9 arter i det sørøstlige Asia. D. aromatica og enkelte andre arter leverer borneokamfer eller sumatrakamfer.