Drohobytsj, by i Ukraina, 70 km sørvest for Lviv; 79 100 innb. (2001). Drohobytsj er sentrum i et olje- og naturgassdistrikt hvor oljeutvinning startet allerede i 1870-årene. Oljeraffineri, jernstøperier, metallvareindustri m.m. Gotisk kirke fra 1300-tallet, gammelt slott. Skueplass for harde kamper mellom østerrikere og russere 1915. Polsk 1919–45.