Sogn i Vefsn kommune, Nordland, på nordsiden av Vefsnfjorden. Drevja sogn hører til Vefsn prestegjeld, Indre Helgeland prosti i Sør-Hålogaland bispedømme. Drevja kirke, langkirke i tre, bygd 1883.