Dragefossen, foss i Ytre Tverrelva (Tverråga), sideelv til Saltdalselva fra vest, Saltdal kommune, Nordland. Fallet (100 m) er utnyttet til kraftproduksjon (3,3 MW i maskininstallasjon og 9,5 GWh i midlere årsproduksjon).