Dragby, forhistorisk gravfelt i Skottunge, Uppland, Sverige. Gravfeltet omfatter ca. 500 lave røyser og steinsettinger fra bronsealder og frem til romersk jernalder (ca. 800 f.Kr.–400 e.Kr.). Sentralt på feltet lå en stor røys. Midt i denne fantes en megalittisk steinkiste fra sen-neolittisk tid (1800–1500 f.Kr.) med rester av minst 20 personer. Gravgods og C-14-dateringer viser at kisten ble benyttet frem til ca. 1200 f.Kr. Dette er det eneste kjente eksempel på at en gravform fra sen-neolittisk tid ble nyttet i eldre bronsealder. I den eldre bronsealder ble det bygd røys over kisten. I røysa ble det funnet 12 branngraver fra yngre bronsealder. Utgravningene på Dragby ble gjort 1958–64 av arkeologer ved Universitetet i Uppsala.