Drafn, gammelt navn på Drammensfjorden. Formen Drǫfn er antagelig opprinnelig et gårdsnavn, Dramdal, i Øvre Eiker; dette har gitt navn til Drammenselvas nedre løp og så til Drammensfjorden. Ordet drǫfn er i norrøn poesi 'bølge'; det kan henge sammen med norrønt draf, 'drav, avfall' og nynorsk drevje, 'bløt masse'. Navnet kan etter dette bety 'den bølgende' eller 'den opprørte, som har uklart vann'.