'Dr. Livingstone, formoder jeg?', uttalelse av Henry Morton Stanley da han etter 236 dagers leting i Afrika fant den savnede David Livingstone ved Tanganyikasjøen 10. november 1871. Setningens knappe og typisk engelske form gjorde den verdensberømt.