Doy Karmi, født i Sovjetunionen, israelsk arkitekt. Regnes som den sentrale skikkelse i forbindelse med innføring av moderne, vesteuropeisk (Le Corbusier-påvirket) arkitektur i Israel, hvor han prosjekterte en lang rekke offentlige bygninger.