Dovregubben, populært navn på NSBs største damplokomotiv (type 49) bygd spesielt for Dovrebanen. Vekten var 152 t, lengden med tender (tilhenger med kull og vann) 22 m; 1471 kW (2000 hk); topphastighet 90 km i timen. 7 lokomotiver ble levert til NSB 1935–41; fem fra Thunes Mek. Værksted og Hamar Jernstøberi & Mek. Verksted, to fra Friedrich Krupp AG, Essen. I 1940 bestilte NSB ytterligere 11 lok, syv fra Krupp og fire fra Thune. Krupplokene ble sannsynligvis ødelagt da fabrikken ble bombet. Da krigen var slutt var Thunes fire lok fortsatt under bygging. Byggingen ble stoppet og de halvferdige lokene ble brukt som delelok for de øvrige 7. Man valgte å ikke anskaffe flere lok. De var teknisk kompliserte og man valgte heller å beholde enklere konstruksjoner. Det første av lokene ble hensatt allerede i 1953 og resten i 1957. Alle ble formelt utrangert 1958. Lok 470 er utstilt i Jernbanemuseet på Hamar, men er ikke i kjørbar stand.