Douglas Livingstone, sør-afrikansk lyriker og naturvitenskapsmann. Han er kjent som en teknisk dyktig poet som dekker et vidt spektrum, fra symbolske dikt om dyreverdenen til ironiske kommentarer til situasjonen i Sør-Afrika, selv om han aldri var noen direkte politisk dikter. Han gav ut diktsamlingene Sjambok and Other Poems from Africa (1964), Eyes Closed Against the Sun (1970), A Rosary of Bones (1975, revidert utgave 1983), The Anvil's Undertone (1978) og A Littoral Zone (1991), foruten tre skuespill.