Dortmund–Ems-kanalen, kanal i Tyskland, mellom Dortmund i Ruhr-distriktet og Nordsjøen, åpnet i 1899. Nordover fra Dortmund opptar den Hernekanalen fra Rhinen, passerer Münster og følger lenger nord den kanaliserte elven Ems til utløpet i Nordsjøen (Dollart), 270 km lang. Samlet fall er på ca. 70 m; mange sluser. Den sørlige delen av Dortmund–Ems-kanalen er ledd i den lange Mittellandkanalen. Viktig sørgående last er jernmalm, korn og sukker. Nordover sendes kull, koks, stein, grus o.a. massegods.