Fellesnavn på alle doriske kolonier på Lilleasias sørvestkyst og de nærliggende øyer, især Rhodos og Kos. De viktigste byer var Knidos, Halikarnassos (som tidlig ble jonisk), Kos, Ialysos, Kamiros og Lindos.