Doppartinden, samisk Dohppargáisi, er et fjell på grensen mellom Målselv og Balsfjord kommuner, Troms, sørøst for Tamokdalen, vel sju kilometer fra grensen til Sverige, 1389 meter over havet. På sørsiden av fjellet renner Dopparelva (Vávrrosjohka), som hører til Målselvvassdraget.