Donatus, byggmester, antagelig av italiensk herkomst. Kom til Lund, Sverige, muligens ca. 1110, og ledet der oppførelsen av domkirkens østparti: krypt, kor og tverrskip. Den skulpturale utsmykning i disse deler, som har en tydelig lombardisk karakter, skyldes vel også ham, således antagelig bildet av kjempen Finn på en av søylene i krypten.