Don Carlos (2), eldste sønn av ovennevnte; kalte seg greve av Montemolin og etter farens abdikasjon Karl 6. Deltok i resultatløse opprørsforsøk 1848–49 (den annen karlistkrig) og 1860, da han ble fanget og måtte fraskrive seg kravet på tronen.