Domnarvets Jernverk, svensk jern- og stålverk i Borlänge ved Falun. Verket har vært i drift fra 1878, og utgjorde tidligere hovedtyngden i Stora Kopparbergs Bergslags produksjon (se Stora Enso). Eier fra 1978 er Svenskt Stål.