Borlänge ved Falun, svensk jern- og stålverk i drift fra 1878, utgjorde tidligere hovedtyngden i Stora Kopparbergs Bergslags produksjon (se Stora Enso). Eier fra 1978 er Svenskt Stål AB (SSAB).